O aplikaci inkCapture

Unikání aplikace inkCapture je zaměřená na rozpoznávání ručně psaného písma. Nabídne nejen vytěžení textu z dokumentu, ale také pokročilé vyhledávání v dokumentech, kde nebude hledat pouze přesnou shodu, ale také slova podobná.

Umožní tak významně zúžit objem stránek, které je potřeba prostudovat při hledání určitého výrazu. Ve vyhledané podmnožině stránek vyhodnotí míru jistoty nalezení hledaného textu a badateli tak dá jasnou informaci, kde se studováním začít a kde je největší pravděpodobnost úspěchu.

Umožní také hledání na základě obrazu, kdy se v dokumentu vyhledá text vizuálně podobný zadanému obrázku. Základní vlastností celého řešení je přitom kontinuální učení a zdokonalování schopností na základě zpětné vazby z rozpoznávání textu a vyhledávání.

Aplikace pro digitalizaci rukopisných textů

Nasazení moderních metod strojového učení a počítačového vidění umožní automatizovaně získávat texty z ručně psaných dokumentů a zásadně pozvedne možnost vyhledávání v historických dokumentech.

Pokročilé technologie OCR pro rozpoznání textu

V nástroji inkCapture se využívá metod strojového učení a neuronových sítí, díky kterým je systém schopen rozpoznávat písmo psané různými styly.

Vyhledávejte ve svých dokumentech

Vyhledávat bude možné nejen na základě zadaného textu, ale také na základě obrazu (v dokumentu se hledá text vizuálně podobný zadanému obrazu).

Přistupujte do aplikace odkudkoliv

Responzivní design se přizpůsobí displeji mobilu či tabletu. Webový prohlížeč umožňuje procházet rukopisy kdykoliv a odkudkoliv.


VIZE inkCapture

Umožnit získávat texty z ručně psaných dokumentů stejně snadno, jak jsme nyní zvyklí u dokumentů tištěných. Zpřístupnit ručně psané dokumenty čtenářům knihoven a návštěvníkům muzeí, otevřít světu městské i klubové kroniky, znovu vdechnout život čtenářským deníkům, pomoci vrátit vzpomínky na deníky z dětství, hledat přelomové myšlenky v zápiscích ze schůzek a další a další aplikace.


O výrobci

Vývojářem a dodavatelem software inkCapture je společnost EXON ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a společností Amitia. Provozovatelem aplikace je společnost ANETROPHICAL s.r.o.

EXON patří mezi významné společnosti v oblasti digitalizace kulturního dědictví v České republice. Zabývá se velkoformátovým skenováním s následným softwarovým zpracováním a generováním PSP balíčků (např v rámci projektů VISK 7). Více o digitalizaci kulturního dědictví.

Specializuje se na instalaci knižních a velkoformátových skenerů i2S pro knihovny, muzea a archivy v České republice a na Slovensku. Za dobu spolupráce firma instalovala více jak 80 skenovacích zařízení. Více o knižních skenerech i2s.

Pokud i Vy chcete pomoci tvořit budoucnost digitalizace, můžete se do našich projektů zapojit také a poskytnout pro vývoj nástroje inkCapture Vaše historické dokumenty. Dokumenty Vám profesionálně zdigitalizujeme a data z nich využijeme pro trénování neuronových sítí, které budou základem popisovaných produktů nové generace.


Aplikaci provozuje společnost ANETROPHICAL s.r.o.


Společnost EXON s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory APLIKACE v programovém období 2014-2020:

  • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024760 „Pokročilé rozpoznávání a vytěžování ručně psaných textů s využitím neuronových sítí“

Cílem projektu je výzkum a vývoj SW technologie pro detekci a pokročilé vyhledávání ručně psaných textů z historických dokumentů s využitím strojového učení a počítačového vidění. Projekt přispěje k vyšší automatizaci a efektivnosti procesů digitalizace kulturního obsahu.