Obecní a městské kroniky online

Zveřejněte své obecní a městské kroniky na webových stránkách

Mnoho obcí již dnes zveřejňuje své obecní či školní kroniky na svých webových stránkách. Většinou ve formě prohlížení PDF, JPG souboru nebo s možností stažení k sobě do počítače. Je možné v nich listovat a pročítat historii obce stránku po stránce.

Představte si však, že budete moci nejen prohlížet historii obce na online prezentaci, ale budete mít možnost i přímo vyhledávat konkrétní informace, které Vás zajímají. Vyhledávat např. dle ulice, čísla popisného, historické události; v matrikách podle příjmení apod. Na pár kliknutí získáte návrhy stran dokumentu, kde se požadované informace nacházejí.

Chcete mít své kroniky v inkCapture?

Napište nám nebo si registrujte svůj účet.

Proč kroniky online?

 • Vytváříte digitální kopie, které lze snadněji uchovat a zpřístupnit, čímž se sníží riziko poškození historického dokumentu nebo ztráty.
 • Usnadní analýzu dokumentů a učiníte je přístupnějšími a snadněji prohledávatelnými.
 • Šetříte čas a námahu ručním přepisováním.
 • Umomžníte snazší automatický překlad kronik do různých jazyků a zpřístupnit je širšímu publiku.
 • Občané budou mít unikátní možnost přistupovat k historii Vaší obce.


Přehledné zobrazení

 • Přiblížení / oddálení skenu
 • Procházení naskenovanou knihou


Miniatury

 • Miniatury náhledů skenů
 • Přehledné zobrazení skenů
 • Pojmenování, změna pořadí stran v dokumentu


Sdílení veřejnostiNahrávání dokumentů

 • Jednoduché vkládání nových dokumentů
 • Nahrávání dokumentů, vytváření složek
 • Výběr souboru pro nahrání nebo přetažení do okna

Kontaktujte nás