Kroniky online

Historie obce blíže Vašim občanům

Nahrávejte dokumenty / rozpoznejte text / vyhledávejte / sdílejte

Mnoho obcí již dnes zveřejňuje své obecní či školní kroniky na svých webových stránkách. Většinou ve formě prohlížení PDF, JPG souboru nebo s možností stažení k sobě do počítače. Je možné v nich listovat a pročítat historii obce stránku po stránce.

V inkCapture můžete nejen prohlížet historii obce na online prezentaci, ale navíc máte možnost i přímo vyhledávat konkrétní informace, které Vás zajímají. Vyhledávat např. dle ulice, čísla popisného, historické události; v matrikách podle příjmení apod. Na pár kliknutí získáte návrhy stran dokumentu, kde se požadované informace nacházejí.

Proč kroniky online?

 • Vytváříte digitální kopie, které lze snadněji uchovat a zpřístupnit, čímž se sníží riziko poškození historického dokumentu nebo ztráty.
 • Šetříte čas a námahu ručním přepisováním.
 • Občané mají unikátní možnost přistupovat k historii Vaší obce.
 • Usnadní analýzu dokumentů a učiníte je přístupnějšími a snadněji prohledávatelnými.
 • Umožní snazší automatický překlad kronik do různých jazyků a zpřístupnit je širšímu publiku.


Přehledné zobrazení

 • Přiblížení / oddálení skenu
 • Procházení naskenovanou knihou


Miniatury

 • Miniatury náhledů skenů
 • Přehledné zobrazení skenů
 • Pojmenování, změna pořadí stran v dokumentu


Sdílejte kroniky veřejnosti

Představte si, že nejen prohlížíte, ale můžete i vyhledávat. A to i v ručně psaném písmu.

Mnoho obcí již dnes zveřejňuje své kroniky (obecní či školní) na svých webových stránkách. Většinou však pouze v podobě PDF ke stažení nebo prostého prohlížení JPG souboru s možností stažení k sobě do počítače. inkCapture však přináší něco navíc…

inkCapture je podporován technologií rozpoznání ručně psaného písma. Nad textem se vytvoří textová vrstva, díky které lze v dokumentech vyhledávat, jako jsme zvyklí třeba Google.Vyhledávejte ve svých kronikách

 • Vyhledávání dle klíčových slov v ručně psaném textu.
 • Fulltextové vyhledávání v kolekcích.

inkCapture si můžete vyzkoušet již nyní. Můžete si kdykoliv vytvořit nový účet.

Nemáte své kroniky zatím digitalizované? Není překážka. Naopak.

Nenaskenované kroniky není překážka. Nabízíme rovněž profesionální digitalizaci knih a kronik na digitalizačním pracovišti společnosti EXON. Doporučujeme využít kvalitní digitalizaci. Skenování vlastními silami je časově náročně, může poškodit vzácné předlohy a digitalizovaný výstup pravděpodobně nebude kvalitní. Když už se do digitalizace pouštíte, využijte služeb profesionálů. Digitalizujeme profesionálně a zároveň za Vás nahrajeme všechna data do inkCapture.

Kroniky ukazují výjimečnost a kreativitu kronikářů. Podělte se o jejich umění.

S kronikami se setkáváme při digitalizaci dnes a denně. A velice často jsou doprovázeny nádhernými kresbami a úžasnými kreativními nápady. A kronikáři často nemají možnost představit své umění veřejnosti. Dopřejte svým kronikářům prezentovat svoji práci před občany.

Nechte své občany nahlédnout do historie Vaší obce. Buďte součástí inkCapture.

Chcete mít své kroniky v inkCapture?

Napište nám nebo si registrujte svůj účet.