Registrace a přihlášení již brzy

Již brzy se budete moci registrovat a přihlásit do aplikace.

Nová verze v září 2022 přinese možnost registrace a přihlášení, nahrání vlastních dokumentů a sdílení veřejnosti.