Rozpoznání rukou psaného písma

Logo aplikace inkCapture

Unikání aplikace inkCapture je zaměřená na rozpoznávání ručně psaného písma. Nabídne nejen vytěžení textu z dokumentu, ale také pokročilé vyhledávání v dokumentech, kde nebude hledat pouze přesnou shodu, ale také slova podobná. Umožní tak významně zúžit objem stránek, které je potřeba prostudovat při hledání určitého výrazu. Ve vyhledané podmnožině stránek vyhodnotí míru jistoty nalezení hledaného textu a badateli tak dá jasnou informaci, kde se studováním začít a kde je největší pravděpodobnost úspěchu. Umožní také hledání na základě obrazu, kdy se v dokumentu vyhledá text vizuálně podobný zadanému obrázku. Základní vlastností celého řešení je přitom kontinuální učení a zdokonalování schopností na základě zpětné vazby z rozpoznávání textu a vyhledávání.

Převod psaného textu do digitální podoby

Naše vize je umožnit získávat texty z ručně psaných dokumentů stejně snadno, jak jsme nyní zvyklí u dokumentů tištěných. Chceme zpřístupnit ručně psané dokumenty čtenářům knihoven a návštěvníkům muzeí, otevřít světu městské i klubové kroniky, znovu vdechnout život čtenářským deníkům, pomoci vrátit vzpomínky na deníky z dětství, hledat přelomové myšlenky v zápiscích ze schůzek a další a další aplikace.

Funkcionality

  • Automatická detekce a označení oblastí s ručně psaným textem
  • Automatické rozpoznání textu psaného ručně hůlkovým písmem
  • Automatické rozpoznání textu psaného ručně psacím písmem
  • Pokročilé vyhledávání v dokumentech na základě podobnosti výrazů – nehledá se pouze přesná shoda, ale také slova podobná hledanému výrazu
  • Hledání nejen na základě zadaného textu, ale také na základě obrazu (v dokumentu se hledá text vizuálně podobný zadanému obrazu)
  • Zaměření na český jazyk – rozpoznávání a vyhledávání s ohledem na diakritiku a český slovník
  • Již nyní je možné vyzkoušet demoverzi aplikace inkCapture

Pokud i Vy chcete pomoci tvořit budoucnost digitalizace, můžete se do našich projektů zapojit také a poskytnout pro vývoj nástroje inkCapture Vaše historické dokumenty. Dokumenty Vám profesionálně zdigitalizujeme a data z nich využijeme pro trénování neuronových sítí, které budou základem popisovaných produktů nové generace.


Aplikaci provozuje společnost ANETROPHICAL s.r.o.


Společnost EXON s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory APLIKACE v programovém období 2014-2020:

  • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024760 „Pokročilé rozpoznávání a vytěžování ručně psaných textů s využitím neuronových sítí“

Cílem projektu je výzkum a vývoj SW technologie pro detekci a pokročilé vyhledávání ručně psaných textů z historických dokumentů s využitím strojového učení a počítačového vidění. Projekt přispěje k vyšší automatizaci a efektivnosti procesů digitalizace kulturního obsahu.