Jak se připojit k projektu?

Spolupracujeme na vývoji řešení s vědeckými i historickými institucemi. Projekt je otevřený komukoliv a také vy se můžete zapojit a poskytnout k digitalizaci své historické dokumenty (kroniky, rukopisné dokumenty …), na kterých umělou inteligenci budeme učit.

Rukopisy Vám profesionálně zdigitalizujeme

Naše společnost má dlouholetou zkušenost s profesionální digitalizací historických dokumentů. Naše služby poskytujeme významným českým institucím a našima rukama prošlo již mnoho velmi vzácných historických písemností. Získáte profesionálně digitalizovaný dokument naskenovaný na specializovaných knižních skenerech i2s.

Nalezntete nás v areálu Vědeckotechnického parku Plzeň (BIC) na adrese: EXON, Teslova 1242/5c, Plzeň, 30100. Pracoviště digitalizace se nachází v budově C2.

Nebo náme zašlete naskenovaný dokument

Rukopisy nám můžete rovněž sami naskenovat a elektronicky zaslat.


Pokud se chcete aktivně zapojit do našeho projektu, doporučujeme Vám se s námi nejprve spojit a domluvit se, jakým dokumentem byste chtěli do projektu přispět a jaký pro něj zvolit způsob doručení a předání, ať se jedná o již naskenované stránky nebo o dokument v listinné podobě, který naskenujeme u nás.

Kontakt v případě zájmu o zapojení do projektu: inkcapture@inkcapture.com

Vaším zapojením přispějete k budoucnosti digitalizace ručně psaných dokumentů, protože data a zkušenosti z digitalizace vašich dokumentů budou využity pro ještě dokonalejší trénink rozpoznávače psaného písma.


Jak probíhá digitalizace?

Ukázka digitalizačního pracoviště společnosti EXON v Plzni.