InkCapture

InkCapture je software, který zásadně mění možnosti digitalizace historických ručně psaných dokumentů.
Zatímco tištěné dokumenty (knihy, noviny) jsou zpravidla digitalizovány včetně textové informace a umožňují přímé vyhledávání textu v dokumentech, pro ručně psané texty (kroniky, deníky, poznámky) taková možnost není. Neexistují dostatečně spolehlivé nástroje pro automatické rozpoznání ručně psaného textu a badatelé jsou tak při hledání informací odkázáni na hodiny prohlížení stovek stran dokumentů bez podpory vyhledávání v textu.

InkCapture má za cíl toto změnit. Nasazením moderních metod strojového učení a počítačového vidění umožní automatizovaně získávat texty z ručně psaných dokumentů a zásadně pozvedne možnost vyhledávání v historických dokumentech.

Rozpoznávání textu s využitím neuronových sítí

V nástroji InkCapture se využívá metod strojového učení a neuronových sítí, díky kterým je systém schopen rozpoznávat písmo psané různými styly. Systém má schopnost se učit a jeho úspěšnost je do velké míry ovlivněna množstvím dat, na kterých může rozpoznávání písmen a slov předem trénovat. Proto potřebuje ve fázi učení co nejvíce historických rukopisných dokumentů. S tím můžete pomoci i Vy.

Také Váš dokument je možné digitalizovat

Buďte součástí digitalizace minulosti s nástroji budoucnosti

Zašlete nám Vaše archiválie

Vaše rukopisy a kroniky pro Vás bezplatně digitalizujeme

Jak se připojit k projektu?