O projektu InkCapture

InkCapture je software, který mění možnosti digitalizace historických ručně psaných dokumentů. Ručně psané historické listiny, knihy a dokumenty byly doposud převážně pouze skenovány bez možnosti získat z nich jednoduše také textovou informaci. Nejen badatelé tak byli při hledání informací odkázáni na hodiny pročítání stovek stran dokumentů …